Säkerhetsutvecklingsdag

998,00  +moms

En extern experts stöd i säkerhetsfrågor.

Skriv postnummer för att se pris.
998,00 €
+moms
Kategori:

Produktinformation

Beskrivning

Utvecklingsdagen för arbetssäkerheten är avsedd för kunder som har behov av en extern expert i säkerhetsrelaterade frågor.

Temat för utvecklingsdagen kan till exempel vara att göra en gammal maskin säker, utvecklingen av företagets säkerhetskultur, processäkerhetsanalyser, tillämpningen av lagstiftning eller standarder, kemikaliesäkerhet, gemensamt byggarbetsplatsansvar, företagets arbetarskydd eller mer detaljerad teknisk säkerhetsaspekt som t.ex. säkerheten i explosionsfarliga utrymmen eller funktionell säkerhet.

Tjänsten inkluderar deltagandet av en expert under en arbetsdag (8 timmar) och resekostnader relaterade till utvecklingsdagen.

Rejlers HSEQ-expert leder utvecklingsdagen, i vilken max. 10 av kundens representanter kan delta. Kunden ansvarar för utvecklingsdagens faciliteter (mötesrum, eventuella måltider etc.).

Kunden erhåller efter utvecklingsdagen ett kompendium, som beskriver de viktigaste frågorna som gicks igenom under dagen och planerade uppföljningsåtgärder inklusive ansvariga personer.

Leveranstid

Produktens beräknade leveranstid: 12 dagar

Särskilda leveransvillkor

Tjänsten levereras inte till kärnkrafts- och läkemedelsindustrin.

Nödvändiga utgångsuppgifter

  • Ange vid beställningen av tjänsten temat för utvecklingsdagen; t.ex. processriskanalyser, byggarbetsplatsens säkerhet, explosionsfarliga utrymmen etc.
  • Dessutom ska beställaren ange beställarens kontaktperson och hens kontaktuppgifter samt plats och önskat datum för utvecklingsdagen.

VILL DU FÖRSÄKRA DIG OM LÄMPLIGHETEN AV DITT PROJEKT?

Våra produktchefer granskar alla beställningar och ser till att de beställda produkterna uppfyller kundens behov. De kontrollerar också att ordern har lagts korrekt, att tillräckliga utgångsuppgifter finns tillgängliga och att det beställda arbetet kan levereras enligt tidtabell.

Om du är osäker på valet av produkt eller har andra frågor om produkterna, ska du inte tveka att kontakta oss och be om mer information.

Mikko Heikkilä Rejlers

Mikko Heikkilä
PRODUKTCHEF: Säkerhetsutvecklingsdag

mikko.heikkila@rejlers.fi
+358 408 011 384