Energibesiktning

Be om mer information

Syftet med energibesiktningen är att analysera objektets energianvändning, identifiera möjliga energibesparingsmål och potentialer och slutligen presentera de möjliga besparingsåtgärderna och deras lönsamhetsberäkningar.

Produktinformation

Beskrivning

Syftet med energibesiktningen är att analysera objektets energianvändning, identifiera möjliga energibesparingsmål och potentialer. Avslutningsvis presenterar vi möjliga besparingsåtgärder och deras lönsamhetsberäkningar.

Nödvändiga utgångsuppgifter

  • Objektets eldokumentation
  • Objektets elförbrukning under ett år och energidata per timme från elverket
  • Elräkningar under ett års tid
  • Objektets användningstider etc.

VILL DU FÖRSÄKRA DIG OM LÄMPLIGHETEN AV DITT PROJEKT?

Våra produktchefer granskar alla beställningar och ser till att de beställda produkterna uppfyller kundens behov. De kontrollerar också att ordern har lagts korrekt, att tillräckliga utgångsuppgifter finns tillgängliga och att det beställda arbetet kan levereras enligt tidtabell.

Om du är osäker på valet av produkt eller har andra frågor om produkterna, ska du inte tveka att kontakta oss och be om mer information.

Jari Kaarrela Rejlers

Jari Kaarrela
PRODUKTCHEF: Elektrisk säkerhetsutbildning

jari.kaarrela@rejlers.fi
+358 40 801 1371