Besiktning av elsystem

Be om mer information

En elektroteknisk besiktning är en fritt av expert utförd sensorisk och icke-destruktiv beskrivning av elektrisk utrustning och uppskattning av dess tillstånd. Rapporten görs upp för hela systemet, med fokus på de områden som överenskommits för uppdraget.

Endast enligt överenskommelse. Kan ej köpas direkt.

Produktinformation

Beskrivning

En elektroteknisk besiktning är en fritt av expert utförd sensorisk och icke-destruktiv beskrivning av elektrisk utrustning och uppskattning av dess tillstånd. Rapporten görs upp för hela systemet, med fokus på de områden som överenskommits för uppdraget.

Leveranstid

Produktens beräknade leveranstid: 3 veckor

Nödvändiga utgångsuppgifter

  • Objektets läge och objektets kontaktpersons uppgifter
  • Adress- och volyminformation för fastigheten som ska kartläggas
  • Objektets ritningar gällande elektrisk utrustning
  • Underhållsmappar, felförteckningar, serviceloggar och energileverantörer
  • Kontaktuppgifter till den elektriska driftchefen, elarbetsansvarig, systemansvariga och disponenten
  • Protokoll från möjliga tidigare besiktningar och undersökningar
Kartläggningen är också möjlig med ofullständiga utgångsuppgifter, men den tid det tar att komplettera ofullständiga uppgifter bör bedömas separat.

VILL DU FÖRSÄKRA DIG OM LÄMPLIGHETEN AV DITT PROJEKT?

Våra produktchefer granskar alla beställningar och ser till att de beställda produkterna uppfyller kundens behov. De kontrollerar också att ordern har lagts korrekt, att tillräckliga utgångsuppgifter finns tillgängliga och att det beställda arbetet kan levereras enligt tidtabell.

Om du är osäker på valet av produkt eller har andra frågor om produkterna, ska du inte tveka att kontakta oss och be om mer information.

Jari Kaarrela Rejlers

Jari Kaarrela
PRODUKTCHEF: Elektrisk säkerhetsutbildning

jari.kaarrela@rejlers.fi
+358 40 801 1371