Beställnings- och betalningsvillkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Denna webbutik är en marknadsplats för vissa produkter/tjänster hos Rejlers Finland Oy (företags-ID 0765069-8) (nedan ”Rejlers”). Dessa villkor gäller för det kommersiella förhållandet mellan Rejlers och företagets företagskunder för beställningar som görs via webbutiken. Dessa villkor gäller även för tjänster som Rejlers tillhandahåller med hjälp av sina möjliga underleverantörer.

Rejlers förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor utan föregående meddelande. Varje produkt/tjänst omfattas av sina individuella villkor, som framgår av orderbekräftelsen.

Skador som orsakats av Force Majeure ersätts inte. Force majeure anses vara en oförutsägbar omständighet eller förändring av omständigheter utanför Rejlers kontroll, inklusive regler, restriktioner och konsekvenser som orsakas av Covid-19-epidemin.

UTGÅNGSUPPGIFGER OCH ORDERBEKRÄFTELSE

Rejlers webbutik säljer experttjänster som produceras för e-handelsförsäljning. För att kunna leverera tjänsterna med innehåll, tidtabell och priser enligt beskrivningen kräver Rejlers orderbekräftelse den initiala informationen som Kunden lämnat i tid och listad i den produktspecifika informationen (under ”Nödvändiga utgångsuppgifter”). För att säkerställa en god serviceupplevelse kontaktar produktchefen kunden efter beställningen och se till att informationen finns och är tillgänglig. Att säkerställa förekomsten och tillgängligheten av källdata är en förutsättning för orderbekräftelsen. Efter orderbekräftelsen börjar produktionen av tjänsten.

Den begärda källinformationen måste skickas till den e-postadress som nämns i produktbeskrivningen. För att säkerställa data- och dokumentsäkerhet accepterar Rejlers inte data på flyttbara medier eller fysiska dokument. Rejlers kan vid behov erbjuda sin hjälp med att digitalisera källdata.

Om källdata trots bekräftelsen inte är tillgänglig inom den tid som anges i orderbekräftelsen, eller om källdata är olämpliga för ändamålet, har Rejlers rätt att avbryta orderleveransen. I ett sådant fall återbetalar Rejlers priset på den order som redan betalats minus 15 % hanteringskostnad.

FÖRÄNDRINGAR

Webbutikens produkter är standardiserade till sitt innehåll och ändringar av dem kan orsaka oförutsedda kapacitets- och tidtabellsändringar. Rejlers förbehåller sig rätten att inte acceptera de föreslagna ändringarna.

Om ändringarna separat kan avtalas under leveransen, debiteras de kostnader som orsakas av dem separat. Ändringar av innehållet påverkar inte grundpriset på den beställda tjänsten.

LEVERANSBEGRÄNSNING

Rejlers webbutik är avsedd för tjänster som levereras till Finland. Våra produktchefer erbjuder separat tjänster för utländska leveranser och hjälper gärna till med andra tjänster som tillhandahålls av Rejlers.

Eventuella tillfälliga ändringar av utlovade tidtabeller eller tjänstens tillgänglighet (t.ex. semesterperioder, pandemier) meddelas på webbutikens sidor och genererar ett meddelande när tjänsten överförs till varukorgen.

DEBITERING

Rejlers webbutikprodukter debiteras till 100 % vid order, antingen som nätbanks- eller kreditkortsbetalning omedelbart. Om ordern inte kan bekräftas på grund av skäl som beror på beställaren (t.ex. på grund av saknade utgångsuppgifter) återbetalas avgiften minus 15 % hanteringskostnad.

NÖJDHETSGARANTI

Mottagen betalning återbetalas till 100 % om Rejlers inte kan leverera produkten med det utlovade innehållet eller om leveransen på grund av oss dröjer i mer än 30 dagar.

2. KUNDEN OCH INTEGRITETSSKYDDET

I köpekontraktet mellan företagskunder och Rejlers iakttas i första hand dessa avtalsvillkor och i övrigt Finlands köplag.

Kunden är skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter. Dessa inkluderar namn, telefonnummer och e-postadress till företagets kontaktperson, samt företagets FO-nummer, postadress, telefonnummer och vid behov faktureringsadress.

Uppgifterna om Kunderna sparas/har sparats i Rejlers Finland Oy:s kundregister, och dessa uppgifter används för att upprätthålla kundrelationen. Rejlers Finland Oy och företag som tillhör samma koncern har dessutom rätt att behandla och lämna ut uppgifter i registret för motiverade ändamål i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Integritetspolicyn i enlighet med dataskyddsförordningen finns till påseende på vår webbplats och även på vårt kontor, på adressen Rejlers Finland Oy, Friherrsvägen 2B, 01650 Vanda. Se integritetspolicyn för mer information.

Efter köpet kan Kunden få en inbjudan till produktbedömning. Det är frivilligt att svara på bedömningen. Inbjudan gäller endast produkter/tjänster som Kunden redan har köpt. I samband med bedömningen visas inte Kundens kontaktuppgifter offentligt. Rejlers använder de uppgifter som samlats in genom bedömningarna för att utveckla kundupplevelsen och utvecklingen av tjänsterna.

Rejlers webbplats använder kakor (eng. Cookies) som gör det möjligt att vidareutveckla webbplatsen så att den blir mer användarvänlig. På Rejlers webbplats är kakornas syfte att underlätta, förbättra och påskynda användarupplevelsen. Kakor kan också användas för att erbjuda kunden bättre erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En kaka är en liten textfil som Rejlers webbserver sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på Rejlers webbplats kan innehålla program från tredje part eller länkar till tredjepartsprogram, i vilket fall användningen av webbplatsen också kräver godkännande av andra än Rejlers kakor. Användarens webbläsare godkänner sannolikt kakor med färdiga standardinställningar, men användaren kan också förhindra att kakor används via webbläsarinställningarna eller genom att avlägsna kakor från webbläsaren när användningen av tjänsten har upphört. Mer information om webbläsarspecifika bruksanvisningar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

3. PRISLISTA

Priserna inkluderar mervärdesskatt och leveranskostnader. Om genomförandet av tjänsten förutsätter att en expert besöker det av Kunden angivna objektet, beräknar webbplatsfunktionen resekostnaderna baserat på de uppgifter Kunden har gett, och som ingår i priset för tjänsten som visas på webbplatsen. Om det finns uppenbara prisfel i prislistan, eller om felaktig information av tekniska skäl har hamnat på webbplatsen, säljs produkten inte till ett klart lägre pris, om det kan antas att Kunden har förstått felet.

Vi kontrollerar alltid priserna vid orderhanteringen. Vi korrigerar felaktiga priser för en beställning som skickas elektroniskt av Kunden i vår orderbekräftelse.

I vår orderbekräftelse ger vi en uppskattning av leveranstiden, som har gjorts utifrån vår efterfrågesituation. I samband med flera produkter är det också möjligt att komma överens med oss om en avvikande leveranstid, men detta görs alltid från fall till fall. Rejlers är inte ansvarigt för förseningar till följd av oförutsedda förändringar utanför sitt influensområde. Rejlers säljer inte sina produkter för distribution eller försäljning.

4. LEVERANS

Rejlers leveransmetod beror på tjänstens art. Mer information om leveranssätt för produkter/tjänster och tjänsternas innehåll finns på vår webbplats. Rejlers varukorg tar automatiskt hänsyn till rese- och leveranskostnader. Tjänsten eller tjänstehelheten som ingår i en enskild beställning kan levereras som flera leveranser eller partier.

Varje order bekräftas med en separat orderbekräftelse som skickas till Kunden inom två (2) arbetsdagar (= icke-officiella helgdagar, t.ex. helgdagar och lördagar och söndagar) efter mottagandet.

Rejlers strävar efter att reservera produkter/tjänster i samma order för Kunden, även om leveransen av en produkt/tjänst är försenad, såvida inte orsaken till förseningen är en s.k. Force Majeure-situation.

5. BETALNING

Aktuell information om betalningsmetoder finns på Rejlers webbutiks sidor. Observera att nätbetalning (e-betalning) med bank-ID kräver att du skapar ett kundkonto.

Företagskunder har möjlighet att betala för köp i vår webbutik med kreditkort och bankgiro. Vid vissa tjänster är det alltid fråga om fakturering, till exempel när slutpriset för tjänsten inte är klart vid ordertillfället. Du får mer information per e-post på adressen: finland.sales@rejlers.fi.

Om de beställda produkterna/tjänsterna är obetalda och arbetet med beställningen redan har påbörjats, har Rejlers rätt att efter eget gottfinnande (a) avbryta leveransen av den beställda produkten/tjänsten omedelbart; (b) annullera transaktionen, och (c) söka ersättning på juridisk väg.

BETALNINGSFÖRMEDLARE

Webbutikens betalningsförmedlare är Visma Pay (Paybyway Oy, företags-ID 2486559-4), som är registrerat i registret över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen. Betalning sker via Visma Pays onlinetjänst och Visma Pay eller Paybyway Oy visas på kontoutdraget och fakturan som betalningsmottagare. Visma Pay vidarebefordrar betalningarna till online-säljaren. Betalningen är säker, eftersom all information om betalningstransaktionen överförs med hjälp av en krypterad anslutning så att ingen tredje part kan se detaljerna i betalningstransaktionen.

Transaktionen skapas mellan Kunden i webbutiken och webbutiken. Webbutiken ansvarar för alla skyldigheter relaterade till transaktionen.

Läs mer om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

BETALNINGSMETODER

I webbutiken kan du som betalningsmetod välja e-faktura eller de betalningsmetoder Visma Pay-betalningstjänsten erbjuder.

Vid betalning med e-faktura skickar Rejlers e-fakturan till den e-fakturaadress du angav i beställningsskedet innan ordern levererades. Innan dess kan Rejlers kontrollera ditt företags kredituppgifter.

Med Visma Pay-tjänsten kan du betala via nätbank, plånbok, kredit-/betalkort, fakturor eller delbetalningar. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Sparbanken, Aktia, S-POP Bankgruppen, Banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard-kort, samt Jousto och Enterpay-faktura för företag.

Jousto-faktura och avbetalning är en inhemsk tjänst som gör att du kan göra dina köp snabbt och säkert. Jousto avsett är för privatpersoner som har skött sin ekonomi klanderfritt. Med Jousto får du 30 dagars räntefri och kostnadsfri betalningstid. När du har fått fakturan kan du bestämma om du ska betala den i sin helhet eller i rater. Med delbetalning kan du betala för ditt köp i upp till 36 rater, från 9,90 euro / månad. Kostnaden för den flexibla avbetalningen är 3,90 euro / månad och en kreditränta på 19,90 %. Med Jousto kan du betala köp om 30–3000 euro. Som kreditgivare fungerar Aurajoki Nordic Oy. Läs mer om Jousto på adressen www.jousto.com.

Visma Pay
Visma Pay

VISMA PAY-BETALTJÄNSTENS KONTAKTUPPGIFTER

Visma Pay, Paybyway Oy (företags-ID 2486559-4)
E -post: helpdesk@vismapay.com
Telefon: 09 315 42 037 (vardagar kl. 8–16)
Postadress: Laserkatu 6, 53850 Villmanstrand

6. ANNULLERING ELLER RETUR

Rejlers webbprodukter/tjänster är endast avsedda för företag och är i allmänhet av en sådan karaktär att beställningarna inte kan annulleras. Detta gäller situationer där tjänsten redan har påbörjats. Tjänsterna kan i praktiken inte heller i övriga fall returneras.

Konsumentskyddslagen gäller inte vid handel mellan företag.

Reklamationer behandlas separat och behandlas i enlighet med ett skriftligt och vederbörligen godkänt avtal.

Tjänsteprodukter eller digitalt innehåll har ingen annulleringsrätt om tjänsten redan har börjat tillhandahållas eller leveransen av digitalt innehåll på elektronisk väg har påbörjats. Således har Kunden i dessa villkor i förväg meddelats om avsaknaden av ångerrätt.

7. GARANTI, SUPPORT OCH ANSVAR FÖR FEL

Om produkten/tjänsten omfattas av en garanti utfärdad av Rejlers kommer den att fastställas i enlighet med villkoren i orderbekräftelsen. Kunden är skyldig att läsa garantibetingelserna i produkt-/tjänstebekräftelsen i förväg före leverans. Garantitiden kan variera beroende på produktens/tjänstens kvalitet.

Kunden ansvarar för att säkerhetskopiera data och programvara som lagras på digitala medier.

Ansvaret för digitala inspelningar bestäms alltid enligt riskansvaret. Om Kunden är ansvarig för risken, ansvarar Rejlers inte för eventuella skador, defekter, förluster eller andra skador på data eller programvara som lagras på de digitala medierna.

Rejlers har ett lagstadgat ansvar för defekter i produkten/tjänsten om den inte har enligt orderbekräftelsen har getts en faktisk garanti.

8. REKLAMATIONER

Reklamationer behandlas endast skriftligen. Reklamationen kan antingen skickas via e-post till: finland.sales@rejlers.fi eller per brev till adressen nedan. Webbplatsen erbjuder möjlighet att lämna kundrespons.

Reklamationen hanteras av vår juridiska avdelning i samarbete med tekniska experter.

Avgörande av tvister och jurisdiktion: Alla tvister som inte har kunnat lösas genom ömsesidiga förhandlingar inom 30 dagar, handläggs i tingsrätten på Rejlers Finland Oy:s hemort som exklusivt forum.

9. ÖVRIGA VILLKOR

Rejlers ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust, skada eller inkomstbortfall som orsakas av produkten och/eller tjänsten, om inte annat skriftligen avtalats, skriftligt och undertecknat av en person med rätt att underteckna för Rejlers Finland Oy:s räkning. Rejlers ersättningsansvar är alltid begränsat till innehållet i dessa villkor. Produktansvaret är begränsat till en eventuell återbetalning av inköpspriset minus Rejlers kostnader.

Kopieringen av filer som kan returneras till Kunden efter att Kundens filer har skadats och Rejlers utredning av möjligheterna att returnera filerna är avgiftsbelagda tilläggstjänster. För tydlighetens skull anges att retur av de data som sparats av Kunden inte kan garanteras, men i de flesta fall kan elektroniskt skickat material, programvara och data skickas till Kunden i sin ursprungliga form.

Force majeure

Rejlers är inte skyldigt att fullgöra kontraktet om det stöter på en force majeure som det inte rimligen kan övervinna. Rejlers är inte skyldigt att ersätta Kunden för skada eller kostnader som Kunden ådrar sig vid force majeure. I händelse av force majeure som påverkar Rejlers har båda Parter rätt att säga upp det ingångna avtalet så att det arbete som gjorts hittills ska återbetalas till Rejlers i enlighet med avtalet. Parterna ska utan dröjsmål underrätta varandra om både force majeure och dess upphörande. Force majeure inkluderar också regler, restriktioner och effekter till följd av Covid-19-epidemin. Vid force majeure gäller dessutom villkoren i enlighet med avsnitt 7.5 och 7.6 i de allmänna villkoren för konsultverksamhet (KSE 2013).

Genom att lägga en order och/eller en begäran om offert i vår webbutik accepterar Kunden Rejlers webbutiks villkor. Rejlers kan i sin webbutik inte följa andra villkor än de som anges ovan. Följaktligen kommer villkoren i avtal som publicerats och rekommenderas av Kunden eller dennes organisation inte att följas om så inte särskilt skriftligen avtalats med Rejlers.

ADRESS FÖR REKLAMATIONER:

Rejlers Finland Oy

Lakiosasto
Tietotie 9

01530 Vantaa, Finland
FI07650698